Workshops

Workshop om branschöverskridande kompetensförsörjning.

 

Jobbar du med näringslivsutveckling eller arbetsmarknadsfrågor inom kommun eller region? – SkillFlow erbjuder 3-timmars workshops på temat branschöverskridande kompetensförsörjning och rekrytering. Under till exempel en eftermiddag får ni bland annat lära er om hur branschsläktskapet ser ut, varför det är viktigt att undvika bransch-inavel och vad komplementära branscher är för något. Målsättningen är att deltagarna skall ha fått sig en tankeställare och börjat fundera vidare på hur kunskapen kan omsättas i handling i den egna organisationen. Exempel på deltagare kan vara privata företag, kommunala bolag, utbildningsanordnare, arbetsförmedlare, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

 

Så här skrev en deltagare hösten 2018:

”Mycket bra genomfört med input från forskning och praktiska övningar som fick alla deltagare att ”tänka utanför boxen”. Alla som har behov av kompetens borde få dessa insikter.”

 

SkillFlow erbjuder under 2018/2019 följande priser baserat på kommunstorlek:

Kommunstorlek                               Pris

0 – 20 000 invånare                        7 900 SEK

20 000 – 50 000 invånare             11 900 SEK

50 000 – 80 000 invånare             14 900 SEK

80 000 +                                           17 900 SEK

Priserna gäller för en 3-timmars workshop och är exklusive moms och ev kostnader för lokal och mat.

 

Vi frågor eller bokningar kontakta Jonathan på JB@skillflow.se