Vem skall man anställa? (del 2)

img_3790

Företagaren i mitten har tre olika utgångar att se fram emot beroende på vilken rekrytering som görs. Rekryteras arbetskraft från samma bransch (röd kloss) så ökar sannolikheten för att företaget senare köps upp av ett annat företag (utgången i mitten). Rekryterar företagaren istället ifrån en helt olik bransch (vit kloss) så ökar sannolikheten för att företaget inte överlever (utgången längst ner). Rekrytering från en bransch som är komplementär (grön kloss) med företaget leder till en ökad sannolikhet för överlevnad. Resultaten finns publicerade i Journal of Economic Geography (2016:3 637-665).

Men hur vet jag då vilka som är mitt företags komplementära branscher? SkillFlow har utarbetat en metod för att beräkna komplementära branscher. Kontakta Jonathan Borggren på 0706123324 eller jb@skillflow.se för att veta mer.