Varför anlita SkillFlow?

Mina tjänster vänder sig till organisationer som tror på heterogenitet snarare än homogenitet i rekryteringsprocess och personalsammansättning. Egentligen är det ganska enkelt, en känsla man haft hela tiden att om alla är likadana så blir det inte bra. Nu vet vi att det är så. Jag tror på heterogenitet och har dessutom vetenskapligt bevis för att det hjälper svenska företag att överleva på lång sikt. Min ambition är att så långt det är möjligt ta din organisation bort från bransch-inavel och quick fix.

Varför skall man då anlita mig?
– För att heterogenitet gör organisationer starkare. Det kommer stärka den innovativa förmågan och konkurrenskraften och stimulera personlig utveckling.
– För att ta fram långsiktiga strategier för kompetensförsörjning baserat på en kunskap som ingen annan har.
– För att jag kan hjälpa företaget på ett unikt sätt och ge det en fördel.
– För att jag kan peka ut andra branscher där det finns arbetskraft som vi vet kommer att bidra positivt till organisationens utveckling. Viktigt inte minst om det är svårt att hitta arbetskraft i de ”givna” branscherna.
– För kunna kommunicera den höga vetenskapliga kvaliteten i rekryteringsprocessen visa-vis kund.