Uppdrag åt Arena Idé slutfört och rapporten publicerad.

Under sommaren har den första rapporten som SkillFlow fick i uppdrag av Arena Idé och Bostad 2030 att skriva färdigställts och publicerats. Den kommer att utgöra ett kunskapsunderlag åt det slutbetänkande som delegationen presenterar den 21 augusti.

I rapporten analyseras hyressättningssystemet i fem Europeiska länder mot bakgrund av bostadsbristen i Sverige och det säregna system för hyressättning som finns här.

Du kan läsa rapporten här:

http://media.bostad2030.se/2018/07/Rap-6-mutant_final_print.pdf