Detta gör SkillFlow

  1. Analysera automatiseringens effekter på näringsliv och arbetsmarknad i tex en kommun eller en region. Vi levererar en analys av utsatta branscher och yrken och i dialog tillsammans vänder vi hot till möjligheter.
  2. Hjälpa dig som funderar på att byta jobb och bransch men inte riktigt vet var du skulle göra nytta. SkillFlow vet vilka branscher som passar dig och kan matcha dig mot ett antal potentiella arbetsgivare i andra spännande branscher.
  3. Ta fram ett searchunderlag till en headhunter eller ett rekryteringsföretag. Vi levererar färdiga underlag som kan användas löpande. Det sparar verksamheten tid och pengar.
  4. Bistå större företag med strategiska planer kring automatisering och framtida kompetensbehov. Ni får svar på de viktiga långsiktiga frågorna om hur verksamheten påverkas de närmaste 10-20 åren. Vilka behov kommer uppstå? Vilka kompetenser blir övertaliga? Skall vi satsa på vidareutbildning eller söka i andra branscher?
  5. Leverera ett unikt matchningsverktyg i form av ett API som kan användas av rekryteringsföretag, större företag eller offentliga aktörer på jakt efter arbetskraft.

En organisation som inte arbetar medvetet och långsiktigt med sin kompetensförsörjning riskerar att drabbas av branschinavel vilket kortfattat innebär att dess viktigaste tillgång, de anställda, inte till fullo når sin potential. På grundval av flera års världsunik forskning vet JB SkillFlow AB att en branschinavlad organisation är utsatt för en klart högre risk för uppköp eller konkurs. Har du råd att ta den risken?