Spännande möte med SKL 27 september. – Hur förbereder vi yrken inom offentlig sektor på automatisering?

Lärare, sjuksköterskor och läkare. – Några av våra viktigaste yrken. Idag karakteriserar vi dem som bristyrken. De är prognosticerat efterfrågade och är de facto efterfrågade redan idag.

Den 27 september träffade SkillFlow företrädare för SKL på Hornsgatan i Stockholm för att diskutera hur dessa yrken påverkas av teknikutvecklingen. Vi vet idag att automatisering kan verka förebyggande och förädlande och på så vis avlasta överhettade bristyrken. Finns det till exempel arbetsuppgifter som en lärare gör idag som skulle kunna automatiseras utan att det drabbar kärnuppgifterna?

Under ett konstruktivt och öppenhjärtligt samtal diskuterade SkillFlow och SKL bland annat detta. Utmaningarna är många men så är också möjligheterna för samhällsförbättring enorma. Vården brottas till exempel med ökande kostander för stafettpersonal. – Tänk om automatisering skulle kunna verka för att dämpa detta genom att avlasta efterfrågade yrken.