SkillFlow på Vitalis 2017 – Nordens ledande eHälsomöte 25 april.

SkillFlow föreläste på Vitalis tisdagen den 25 april på Svenska Mässan. Ämnet var Automatisering och Vården – hot och möjligheter.

borggren_vitalis2017

Kort beskrivning:

Föreläsningen handlar om hur automatisering kan komma vårdpersonal till nytta genom att de arbetsuppgifter som utförs studeras utifrån hur sannolikt det är att de kan ersättas av ny teknik. Förslag på åtgärder och strategier för att hantera automatiseringen är baserat på de resultat som framkommit i rapporten ”Strukturomvandling och Automatisering” som Jonathan Borggren är medförfattare till samt på samtal med vårdpersonal om deras nuvarande arbetsuppgifter.

Automatisering, digitalisering, robotisering. – Begrepp som duggar tätt i dagens kunskapssamhälle och ofta då i kombination med nästan ödesmättade konstateranden om dess negativa inverkan på jobben. Men samtidigt innebär automatisering högst nödvändiga produktivitetsvinster för svenska företag och möjligheter att med andra verktyg bekämpa arbetskraftsbrist inom skola och omsorg. I rapporten (Strukturomvandling och Automatisering), som bland annat tittar närmare på effekterna av digitalisering på arbetsmarknaden i Skåne, är en av slutsatserna att den alarmistiska stämning som präglat den senaste tidens diskussion om digitaliseringens effekter på framtida jobb överdriven. Det finns tid att förbereda några av våra största yrken, frågan är hur?

Samtidigt finns det idag ett enormt uppdämt behov av en närmare och mer tillgänglig vård som driver på efterfrågan på digitala lösningar. Man kan diskutera huruvida detta behov är faktiskt eller om det är resultatet av negativ publicitet. Landstingen själva söker samarbeten med aktörer som erbjuder automatiserade lösningar. Problemet är att Svensk Vård inte vet hur de skall gå till väga. Robotarna, apparna, de digitala tjänsterna och de förfinade maskinerna bör vara i det offentligas (och dess anställdas) tjänst så att vi kan få en offentlig vård som är lika för alla. Implementeringen av ny teknik måste göras efter noggrann analys av vilka de automatiseringsbara arbetsuppgifterna är och inte i syfte att vara bäst i klassen vad gäller tex inköp av de senaste MR-kamerorna eller den nyaste stråltekniken. Det är vårdpersonalen själva som kan svara på var ny teknik gör störst nytta.