SkillFlow medverkar i ny rapport om sjukvårdens resurser och behov

För ett par veckar sedan publicerades en rapport om sjukvårdens resurser och behov av Arena Idé. Rapporten har reviderats och uppdaterats efter en förlaga från 2014 och är en del i det uppdrag som SkillFlow fick av Arena under 2018.

En stor del av debatten om hur sjukvårdens resurser används och hur stora de är handlar om hur vi mäter och definierar just resurser. I rapporten visar vi att det uppstod en välfärdsskuld under 1990-talet som fortfarande inte reglerats till fullo även om kurvan pekar uppåt sedan 2006. Med välfärdsskuld menar vi det gap som uppstår mellan de av SKL bedömda behoven och de resurser som tilldelas. I takt med ett ökat inslag av offentligt finansierad privat välfärdsproduktion är det inte längre relevant att enbart titta på den offentliga välfärdsproduktionen. Privat välfärdsproduktion måste också räknas in och just detta adresserar rapporten. Statistiken är hämtad från NationalRäkenskaperna.

Övriga rapportförfattare är Sandro Scocco, Chefsekonom på Arena Idé och Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

 

Rapporten går att läsa här:

Välfärdens behov och resurser