SkillFlow medverkade i Kairos Expertpanel kring Stora Jobbstudien – Framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov.

Under ett intressant seminarium i Stockholm den 16 maj medverkade SkillFlow som expert kring frågor om framtida kompetensförsörjning. Medverkade gjorde ett 20-tal kommuner samt en expertpanel bestående av, förutom SkillFlow, även Mikael Jansson (VD för Manpower), Mats Lindgren (VD för Kairos Future), Lina Bjerke (Forskare vid JIBS) och Josefin Heed (Hela Sverige skall leva).

Inledningsvis fick kommunernas representanter spån kring vilka framtida frågor som skommer bli avgörande för arbetsmarkandsutvecklingen. Därefter fick respektive expert göra en kort dragning med 3-4 framtidsspaningar för kommunernas representanter. Seminariet avslutades därefter med att expertpanelen gemensamt föreslog 3 nödvändiga satsningar.

SkillFlows framtidsspaningar:

  1. Den Kreativa Klassen är som vem som helst
  2. Robotar och människor behöver lära sig att jobba tillsammans
  3. Heterogenitet blir en fråga för överlevnad
  4. 16-åringen vill inte bli plåtslagare

Arbetet med Stora Jobbstudien kommer nu att fortsätta där kommunerna tillsammans med Kairos tar fram en plan för att hantera utmaningarna.

Bifogat finns länk till presentationen och till Kairos rapport:

storajobbstudien_kairosfuturekairos-expertpanel