SkillFlow i radio om utpendling från Halland

I Sveriges Radion P4 Halland intervjuas Jonathan Borggren av Johan Davidsson med anledning av den debattartikel som publicerades i Hallandsposten den 25 oktober. Debattartikeln kan du även läsa här nedan. Intervjun börjar ungefär 10 minuter in i klippet:

 

Snart finns Halland inte längre

 

Studerar den senaste indelningen av Sverige i 60 lokala arbetsmarknader (LA) som Tillväxtverket släppte 2016. De lokala arbetsmarknaderna speglar vårt pendlingsmönster och byggs upp av kommunernas in- och utpendling. Noterar att även Falkenberg nu tillhör Göteborgs lokala arbetsmarknad. Tidigare gick gränsen vid Varberg. Halland, dvs Halmstads lokala arbetsmarknad, består nu alltså av tre kommuner: Hylte, Laholm och Halmstad. Samtidigt ligger en av Laholms största privata arbetsgivare i Markaryd. Man frågar sig retoriskt hur länge till Laholm kommer tillhöra Halmstads LA.

Framtidskonsulterna i Kairos Future har nyligen gjort en intressant karta över arbetsmarknadsnätverket i Sverige som ger samma bild av ett försvinnande Halland. Det framgår tydligt hur Halland dras itu mellan noderna i Helsingborg och Göteborg. Tågen går både norr- och söderut från tex Halmstad, Varberg och Kungsbacka med halländsk arbetskraft. Hallandsåsen har inte längre samma uppdämmande effekt när tunneln snart är inne på sitt fjärde år.

Anledningen är enkel. Arbetskraften pendlar allt längre sträckor och den gör det till orter där jobben finns. Vi kan älta platsattraktivitet och rankingar hur mycket som helst men fundamenta kommer alltid vara jobben. Finns det bättre/intressantare/fler jobb inom rimligt pendlingsavstånd utanför Halland så kommer arbetskraften att söka sig dit. Då spelar det ingen roll hur bra vården är i Halland eller hur prisvärda fastigheter och bostäder är. Dagbefolkningen, dvs arbetskraften, kommer att finnas någon annanstans. Halland finns snart inte längre som en arbetande och levande plats utan som en sovande.

Lösningen stavas ett diversifierat utbud av branscher och företag i Halland. Inte enbart framgångsrika tillverkningsföretag som står och stampar med kompetensbristen, utan företag inom alla branscher som kan erbjuda jobb som på sikt kan dämpa de norr- och södergående flödena av arbetskraft. För det råder nämligen ett krig om arbetskraften. Och kommunerna i Halland har en fördel i att de kan erbjuda närhet till jobbet. Därför måste politikerna i Halland våga stötta nyföretagande över hela spektrat av branscher men framförallt i sådana branscher som Helsingborg och Göteborg gör bättre idag. Och stötta inte med lokaler, lokaler är det minsta problemet. Stötta istället med företagsnätverk och med nyckelpersoner i nätverken som kan hålla samman dem tex genom återkommande aktiviteter.

För jag tror nämligen inte att kommunala politiker och tjänstemän nöjer sig med att kunna erbjuda fantastisk livskvalitet i Varberg, nyproduktion i Kungsbacka, billiga hus i Hylte eller högskola i Halmstad. – Och gör de det så begår de tjänstefel. Jag tror att de innerst inne vill ha arbetande människor också. Människor som syns på dagen.

 

Jonathan Borggren

Strategikonsult & Fil Dr Kulturgeografi

 

Källor:

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/fa-regioner.html

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3279625/Publications/Arbetsmarknadsnätverket_karta_2017.pdf