SkillFlow höll frukostseminarium på TEK kompetens i Halmstad.

I förra veckan besökta SkillFlow TEK kompetens i Halmstad och höll i en frukostföreläsning. Temat var betydelsen av branschsläktskap vid rekrytering.

Representanter från Pilkington, Martin & Servera, Halmstad kommun och Trygghetsrådet var på plats och lyssnade. Efteråt hade vi en bra diskussion om avvägningen mellan att ta första bästa eller att göra en mer omfattande sökning. Hur kan man bryta ett bransch-inavlat tänk i samband med rekryteringar? Hur gör man när ledningen inte vill söka arbetskraft i andra branscher? SkillFlow erbjuder i det sammanhanget ett vetenskapligt bevis för att intern branschrekrytering är dåligt.

Stort tack till TEK Kompetens med Sten Liljedahl i spetsen som bjöd in och höll i arrangemanget.