SkillFlow genomförde uppskattad workshop i Skellefteå

I början av veckan så genomförde SkillFlow en 3-timmars workshop på temat branschöverskridande kompetensförsörjning. Skellefteå kommun stod för lokal och utskick till lokalt näringsliv. Deltog gjorde bland annat representanter från IUC Norr, Hermods, Skellefteå Kraft och Arbetsförmedlingen. Målsättningen med work-shopen var att tänka utanför den egna branschen i samband med rekryteringar. Deltagarna fick träna på sina nyvunna kunskaper med hjälp av ett antal rekryterings-scenarion.

Utvärderingarna var genomgående positiva och SkillFlow kommer nu att gå vidare med konceptet och erbjuda det till fler näringslivs- och arbetsmarknadsorganisationer såväl som till företag.

Vill du veta mer? Är din organisationen intresserade av ett liknande upplägg?

Kontakta Jonathan på jb@skillflow.se