SkillFlow föreläste om branschsläktskap på StyrelseCafeét i Halmstad.

Inför ett 30-tal medlemmar i Styrelseakademin Halland föreläste Jonathan om betydelsen av att hitta sina komplementära branscher i samband med rekrytering.

Intresset var stort bland deltagarna och efteråt diskuterades hur olika tidigare strategier påverkat företagens senare utveckling. Dessutom pratade vi om betydelsen av styrelsemedlemmar med blandade branscherfarenheter och det visade sig att flera av deltagarna själva ofta bytt bransch.

Tack till arrangören, High Five i Halmstad och Anita A:son Strandahl för ett väl genomfört event.