SkillFlow får uppdrag av Arena Idé

I dagarna blev det klart att SkillFlow åtar sig ett uppdrag från Arena Idé. Arena Idé är en tankesmedja som är en del av Arenagruppen. Verksamheten består av utgivande av böcker, rapporter och skrifter samt anordnande av seminarier och debatter.

SkillFlow kommer att leverera ett kunskapsunderlag som blir i ett betänkande under projekt Bostad 2030. Underlaget kommer att beskriva forskningsläget kring olika hyresmodeller på bostadsmarknaden med fokus på marknadshyror.

Ser fram emot ett spännande samarbete.