SkillFlow får förnyat förtroende av Arena Idé.

I slutat av april stod det klart att SkillFlow får ytterligare ett uppdrag av Arena Idé. Den här gången gäller det en uppdatering och nyutgivning av en rapport som gavs ut första gången 2014. Rapporten ”Lägre skatter, färre personal, större behov” författades ursprungligen av Sandro Scocco och Josef Taalbi. SkillFlow kommer att göra en noggrann genomgång av data, källor och litteratur samt kontakta berörda parter.

Det är hedrande att få bli tillfrågad och visar på att Arena Idé är nöjda med det konsultuppdrag som SkillFlow hittills utfört. Samtidigt är uppdraget betydelsefullt inte minst mot bakgrund av det stundande valet och det behov som finns i samhället av noggrant granskade faktaunderlag.

Uppdraget skall vara slutfört i juni och rapporten förväntas utgöra ett viktigt bidrag till debatten om vårdens verkliga kostnader.