SkillFlow besökte More Ventures i Göteborg

Den 17 november besökte jag More Ventures i Göteborg och höll en timme lång presentation om forskning och min verksamhet som konsult. Det blev ett intressant samtal om arbetskraftsrörlighet, automatisering och hur man kan rekrytera för tillväxt. Bifogat finner ni presentationen. Stort tack till Micke Svensson och Örjan Serner som bjöd in mig!

161117