Sjuksköterskestudien är nu klar

Under den sena hösten och vintern har SkillFlow arbetat med att färdigställa en rapport om sjuksköterskors arbetsinnehåll. Syftet med det är att bedöma om det finns arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras, dvs ersättas med tex ny teknik, samt att landa i en uppskattning av hur stort det automatiseringsbara inslaget är i yrket. Eftersom sjuksköterskor saknas, framförallt för att de väljer att sluta, så skulle i det här fallet en hög automatiseringspotential kunna innebära avsevärd avlastning och kanske en möjlighet att locka tillbaka de som slutat.

Sammanlagt 12 dagars, eller 5 000 arbetsminuters, observation ligger till grund för studien där arbetsinnehållet delas in i 10 olika kategorier. Det är bland annat påtagligt hur liten andel, ca 28 %, av sjuksköterskans arbete som utgörs av patientarbete. Övriga tiden läggs på konsultationer och avstämningar under passet, administrativa arbetsuppgifter, läkemedelsarbete och förflyttningar. En initial bedömning visar att någonstans mellan 15 och 20 % av sjuksköterskornas arbete är automatiseringsbart. Det finns med andra ord en stor potential för att göra avlastande insatser.

För ytterligare frågor kontakta Jonathan på JB@skillflow.se

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

sjukskoterskestudien190220