Rapporter

SkillFlow arbetar på frilans med att ta fram rapporter. Under 2018 författade SkillFlow två rapporter som handlade om marknadshyror och sjukvårdens behov. Tack vare långvarig erfarenhet av forskningsarbete och faktagranskning kan SkillFlow leverera välskrivna rapporter uppbyggda med korrekta metoder på svenska eller engelska. Ta kontakt med Jonathan på jb@skillflow.se om du vill veta mer.

Länk till rapporterna:

http://media.bostad2030.se/2018/07/Rap-6-mutant_final_print.pdf

Välfärdens behov och resurser