Om SkillFlow

Skillflow analyserar företagsrekryteringar och regionala arbetsmarknader på grundval av beprövad forskning. Skillflow kan, till skillnad från andra, ta reda på vad som kommer hända med företaget givet de tidigare rekryteringar som gjorts. SkillFlow kan också ta reda på vilka kundens komplementära branscher är. På så vis kan SkillFlow vara en aktiv rådgivare inom rekrytering eller ett komplement till en rekryteringsbyrå. SkillFlow vet vilken typ av kompetens som är betydelsefullt för kunden. För att lyckas långsiktigt går det inte att anställa vemsomhelst på kortast möjliga tid utan närmare analys av kandidatens bakgrund krävs och det är precis det som SkillFlows affärsidé går ut på. Att identifiera ett skillflow, dvs ett inflöde med rätt kompetens.

logga