Nu är automatiseringsrapporten publicerad

Arbetet med den här rapporten är en del i ett gemensamt samarbete mellan Region Skåne och Västra Götalandsregionen samt Centrum för regional analys (CRA) vid Göteborgs universitet. Rapporten har författats av Martin Henning, CRA (projektledare), Jonathan Borggren (CRA) Joakim Boström Elias (Västra Götalandsregionen), Kerstin Enflo (Lunds universitet) och Fredrik Lavén (CRA). Anders Axelsson (Region Skåne) och Joakim Boström Elias (Västra Götalandsregionen) har varit projektledare.

strukturomvandling-och-automatisering_slutversion_november-2016