Kundcase

Nedan ser du några exempel på avslutade eller pågående samarbeten:

 

SKL – Stockholm. Automatisering som avlastare.

SkillFlow har sedan 2017 varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting och haft en löpande dialog om automatisering och digitalisering inom offentlig sektor. Det har resulterat i ett projektförslag som har för avsikt att detaljstudera arbetsinnehållet i två utvalda bristyrken. Med kunskap om vilka moment ett yrke innehåller följer även insikt i om och isåf vad som kan automatiseras för att avlasta. Projektet syftar till att ta fram en alternativ lösning till nyrekrytering.

 

Arena Idé AB – Stockholm. Rapportförfattande.

Under våren 2018 arbetar SkillFlow med ett uppdrag åt Arena Idé. Arena Idé är en politiskt obunden tankesmedja som verkar för ett samhällsdebatt baserad på vetenskaplighet och framtidstro. I verksamheten ingår att ge ut rapporter, producera poddar och arrangera seminarium och konferenser. SkillFlow är glada och stolta över att få bidra till en samhällsutveckling baserad på forskning. Uppdraget innebär författande och föredragande av en rapport om förutsättningarna att införa marknadshyror på svensk bostadsmarknad.

 

More/Understandit – Göteborg. Searchunderlag.

I Januari gjorde SkillFlow ett referenscase åt Understandit med uppdraget att identifiera Understandits komplementära branscher, hitta aktörer i dessa branscher inom samma arbetsmarknad och ge förslag på företag där exempelvis search skulle kunna inledas. SkillFlow genererade en modell där det framgick vilka Understandits komplementära branscher och ett antal aktörer i dessa. I det här fallet söktes en projektledare med specifik erfarenhet av viss typ av programvara. Resultatet användes för att inleda search, stämma av med kandidaters tidigare erfarenhet och för att matcha kandidat med kund.

 

WeKuData – Laholm. Strategi för långsiktig kompetensförsörjning.

I september 2016 fick SkillFlow i uppdrag av WeKuData att analysera rekrytering och lokalisering som kan användas i en långsiktig tillväxtstrategi. Med hjälp av beprövad forskning inom ekonomisk geografi utförde SkillFlow en branschanalys med avsikt att identifiera de komplementära branscherna. SkillFlow levererade ett färdigt strategiskt underlag som stöttar ledningen i samband med nyrekrytering.