Söker du dina komplementära branscher?

Du kanske har sett någon av våra annonser och funderar på att byta bransch? Eller så letar du efter arbetskraft i en annan bransch än din egen? Du har, precis som forskning redan konstaterat, kommit fram till att rekrytering från samma bransch är dåligt.

Men i vilken bransch skall man söka då? Vilka branscher passar mig och finns de representerade i min närhet?

– Svaret på den frågan kom vi genom forskning fram till var komplementära branscher. Företaget behöver hitta branscher som är komplementära med deras egen bransch och locka till sig arbetskraft därifrån. Antingen genom att hitta ledig arbetskraft eller genom att plocka anställd personal. Med den brist som råder i många branscher idag så är kanske alternativ två mer sannolikt.

Varför inte rekrytera från samma bransch? – Det går snabbare, personalen har kunskap som gör att de snabbt kommer in i verksamheten och rekryterande företag behöver inte lägga så mycket tid på utbildning in-house. – Därför att det långsiktigt försvagar företagets konkurrenskraft och innovativa förmåga samtidigt som det riskerar att driva på löneinflation och ”tjuvjakt” på arbetskraft. Jag kallar det för branschinavel och det är egentligen ganska självklart att det inte borde funka långsiktigt. Vi får inte in någon ny kunskap som gör att vi kan utveckla verksamheten.

Men komplementära branscher är inte vilken annan bransch som helst. Vi utvecklade därför en metod som identifierar komplementära branscher utifrån ett antal kriterier. Var företaget är lokaliserat, i vilken bransch det befinner sig i och hur stort företaget är. Metoden identifierar flöden av arbetskraft mellan branscher utifrån en databas över alla företag och anställda i Sverige. Resultaten är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och metoden är väl beskriven. Kort sagt så hittade vi ditt SkillFlow.

Oavsett om du är en privatperson eller representerar en organisation så kan vi hjälpa dig hitta dina komplementärer och på så vis stimulera företagets konkurrenskraft och individens personliga utveckling.

Hör av dig till Jonathan på jb@skillflow.se så berättar vi mer.