Föreläsning för LO 28 september.

lo_170928

Den 28 september föreläste Jonathan Borggren för LO under deras tema ”hur automatisering påverkar jobben”. Linda Larsson var moderator.

Seminariet var välbesökt med representanter för LO’s medlemsförbund på plats. Bland medlemmarna finns det en stor bukett av yrken representerade och vi ser att dessa kommer vara utsatta för olika stort automatiseringstryck. Nyckeln till att hantera det ligger i lokala analyser av förutsättningar och innehåll.

Vi ser fram emot en fortsatt mycket spännande dialog med LO och dess medlemsförbund.