Din guide till branschrymden (Industry space)

smj2014_nfig001

Källa: Frank Neffke & Martin Henning i den vetenskapliga och fack-granskade tidsskriften Strategic Management Journal, 2013, Vol.34(3), pp.297-316.

Grafen ovan symboliserar alla branscher i Sverige (punkterna) och dess flöden av arbetskraft (linjerna). Bransch 2442, läkemedelstillverkning, är inzommad och vi kan se vilka branscher som har starkast komplementaritet, dvs störst flöden av arbetskraft med relevant kompetens mellan branscherna. Två branscher är komplementära med varandra om vi observerar ett flöde av kompetens (individer med hög bransch-specifik kunskap och hög kompetens) mellan dem. Dessa individer riskerar stor förstörelse av human kapital (deras kompetens behövs inte och de får börja om) om de byter till en bransch som söker helt andra kompetenser.