CV Jonathan Borggren

Foto: Isak Bandstein
Foto: Isak Bandstein

 

Kortfattat CV:

Fil Dr Kulturgeografi, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 2011

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/27939

Pol Mag, Umeå Universitet 2006

 

Bio:

Utvandrad Hallänning bosatt i Ängelholm. Jag har varit yrkesverksam på universiteten i Umeå, Göteborg och Kapstaden i sammanlagt 9 år och arbetat som lektor och forskare med varierande mängd undervisning. Därtill har jag arbetat som konsult och som försäljare åt ett teknikföretag i Stockholm. I augusti 2016 grundade jag SkillFlow med ambitionen att konkretisera unika vetenskapliga resultat och göra dem användningsbara för svenska företag. Fritiden ägnar jag åt familjen och driver kulturgeografipodden medan jag väntar på att min vinodling skall ta sig.

 

Om min forskning:

Dagens företag står inför en rad olika utmaningar. För ett växande företag, tex ett gasellföretag som växer mycket fort, är det kanske viktigast av allt att rekrytera arbetskraft så fort som möjligt då verksamheten annars riskerar att stanna upp. Genom min forskning har jag visat att det inte enbart är viktigt att snabbt fylla arbetskraftsbehovet utan att det också är viktigt med vem man väljer med hänsyn till vilken tidigare branscherfarenhet de har.
Det betyder att det är viktigt för framtida tillväxt att inte rekrytera arbetskraft med samma kunskaper och erfarenheter som de redan anställda. Å andra sidan, anställs personal med kraftigt avvikande kompetenser och kunskaper blir inlärningstiden lång. Här krävs ett ”lagom” eller komplemetaritet med ett annat ord. Komplementaritet kan gälla ett företag, en produkt, en tjänst eller en anställd. Enkelt beskrivet så jämförs exempelvis den anställdes tidigare arbetsplats bransch med nuvarande och med hjälp av en matris kan graden av komplementaritet beräknas. Med min expertis från forskningen kan jag bistå ett företag i att utvärdera tidigare rekryteringar och ge rekommendationer för framtida rekryteringsstrategier.
Vidare kan jag också göra en analys av företagets lokalisering i förhållande till andra företag inom samma/snarlika branscher och hur detta kan påverka framtida överlevnad/performance. Återigen är det viktigt att ta reda på om företaget är komplementärt med grannföretagen, dvs de är verksamma i liknande men inte exakt samma branscher, för att i nästa steg modellera ett utfall och eventuellt rekommendera en särskild lokaliseringsstrategi. Detta kan även gälla nyetableringar eller etableringar av filialer.
Exempel: företaget X vill utvärdera en ny lokalisering och om/hur närliggande kommer att påverka framtida lönsamhet/utveckling. Med hjälp av en kartläggning av närliggande företag, deras branschtillhörighet och närhet kan jag bedöma framtida effekter mha ovanstående komplementaritetsmatris. Enkelt uttryckt: beräkna närliggande företags påverkan på företagets överlevnadsmöjlighet.

Publikationer:

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2016). Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Journal of Economic Geography 16(3): 637-665.

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2015). Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Working paper. Papers in Evolutionary Economic Geography 15.12 Utrecht University, Urban and Regional Research Unit.

Borggren, J. & Eriksson, R. H. (2014). Human capital, Skills and Uneven Intra-urban Employment Growth: The case of Gothenburg, Sweden 1992-2008 Urban Studies Research. Volume 2014 (2014). Article ID 260813.

Borggren, J. (2014). ‘A place without living standards’ – Defining creativity amongst ‘talents’ and ‘creatives’ in Gothenburg, Sweden. Tourism. 62(2): 201-216.

Borggren, J. & Ström, P. (2014). On the waterfront: Creative individuals’ work-places and residences at Norra Älvstranden, Gothenburg, Sweden. Local Economy 2014 29:429.

Borggren, J. (2011). Kreativa individers bostadsområden och arbetsställen – Belysta mot bakgrund av näringslivets omvandling och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg. Akademisk avhandling. Fulltextlänk: http://hdl.handle.net/2077/27939.

Wahlqvist, E. & Borggren, J. (2011). Staden mot stillsamheten – konstnärers val av geografi. In Kreativitet på plats. Karlstad: Karlstad University Press.

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2016). Gazelles in forests of forests in gazelles? – Exploring the effects of forest ownership on rural high-impact firms’ long-term performance. Working paper presented at the 10th HUI Workshop, Stockholm. Jan 2016.

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2015). Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Conference paper presented at the AAG Annual Conference, Chicago. Apr 2015.

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2014). Knowledge flows in high-impact firms: How does relatedness influence survival, acquisition and exit? Conference paper presented for Geography of Innovation, Utrecht. Jan 2014.

Borggren, J., Eriksson, R. & Lindgren, U. (2013). The destiny of Gazelles. Conference presentation European RSA conference, Tampere.

Borggren, J. & Ström, P. (2012) On the waterfront: Creative individual’s residences and workplaces at Norra Älvstranden, Gothenburg, Sweden. Conference presentation RESER, Bucharest.

Borggren, J. (2010) In search of creative milieu: creative peoples workplaces and residences in Göteborg. Conference presentation RESER, Gothenburg.

Wahlqvist, E. & Borggren, J. (2010) Artists’ choice of geography: exploring urban-rural dynamics. Conference presentation RESER, Gothenburg.

Borggren, J. (2009) A place without living standards – The connection between creative class and creative milieu. Conference presentation Nordic Geographers Meeting, Turku.