App/API

SkillFlow kan, med hjälp av en mycket kompetent digital byrå i Göteborg (Understandit), leverera resultaten direkt till kund via en app eller ett API. Lösningen är spännande och i utvecklingsstadiet.

Vilka är fördelarna med att använda SkillFlow som ett API för till exempel ett större rekryteringsföretag?

  • Enkelt och lättföreståeligt.
  • Det sparar uppskattningsvis 3 h per månad genom att ta fram förslag som annars hade kostat tid i form av search. Vid en beräkning för Sveriges största rekryteringsföretag uppgick den bedömda besparingen till 7,04 MSEK årligen.
  • Tillgång till unik kunskap om rätt rekrytering.
  • Hantera arbetskraftsbrist på ett nytt sätt.
  • Hjälpa kunden bli mer innovativ och konkurrenskraftig.
  • Våga vara mer än rekrytering – mot strategi, på så vis kunna ta mer betalt.
  • Inge ökat förtroende för rekryteringsföretagets kunnande.
  • Erbjuda lösning på homogena arbetsplatser.
  • Kommunicera den vetenskapliga tyngden både externt men också bransch-internt.
  • Hjälpa kunden bygga varumärke mot heterogenitet.

 

Med ett API får ni obegränsad tillgång till en unik matris över arbetskraftsrörlighet.