Välkommen till SkillFlow

Vi på JB SkillFlow AB är strategikonsulter och hjälper organisationer och människor förbereda sig på framtidens förändrade kompetensbehov. Du kanske funderar på att byta jobb eller bransch, eller så söker du arbetskraft och vill våga söka i andra branscher men vet inte vilken som passar just ditt företag. Vi har insikt, baserat på forskningserfarenheter, och åtminstone några av svaren. Några fler frågor som vi arbetar med: – Hur kommer automatisering och digitalisering påverka vår verksamhet? – I vilka branscher passar mina kompetenser in? – Vilka nya kompetensbehov kommer att uppstå och vilka yrken kommer att behöva uppdateras eller ställas om? – Hur kan jag hitta ny kompetens och kunskap utanför min hemmabransch?

Vi hjälper med andra ord dig med matchning och kompetensförsörjning och gör det bla genom att beakta andra branscher i rekryteringsprocessen. På så vis erbjuder SkillFlow en heterogenitet som fungerar både för arbetssökande och arbetsgivare. I ett samhälle där arbetsmarknad och konsumentpool blir alltmer diversifierad kommer organisationer med tillväxtambitioner att få allt svårare att överleva om inte dess arbetsstyrka kan uppvisa en blandning av kompetenser och erfarenheter. Samtidigt har vi tack vare forskningsbakgrund mycket god kunskap kring hur automatisering, dvs teknikutvecklingens påverkan på jobb och yrken, kan hanteras beroende på om du representerar tex ett stort företag eller organisationer inom offentlig sektor.

 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta SkillFlow på jb@skillflow.se (Jonathan) eller tb@skillflow.se (Thomas) så berättar vi mer.